Nasze usługi

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Betania funkcjonuje:

Medycyna rodzinna

Nasi lekarze pierwszego kontaktu to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Dbają o Pacjentów najlepiej jak potrafią. Ich priorytetem jest zdrowie każdego Pacjenta.

Podczas wizyty przeprowadzą niezbędne zabiegi, przepiszą recepty, wystawią skierowanie do lekarza specjalisty oraz wyślą na szczegółowe badania. Zrobią wszystko, abyś poczuł się komfortowo i odzyskał dobre samopoczucie!

Lekarze przyjmują codziennie w godzinach 8.00-18.00

? Krystyna Siudyka-Szubert codziennie zgodnie z harmonogramem
? Magdalena Szubert-Sikorska codziennie zgodnie z harmonogramem
? Agata Komenda-Nicer: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek  15.00-18.00
? Grzegorz Krzyżak: środa 12.00-18.00

Poradnia lekarzy POZ działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Zapisy telefoniczne w godzinach 8.00-17.00 na dzień bieżący, do 18.00 na dni następne.

Przychodnia pediatryczna

Do przychodni pediatrycznej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej zapraszamy wszystkie dzieci, które wymagają opieki medycznej.
Lekarze pediatrzy w naszej przychodni potrafią rozmawiać z dziećmi. Stwarzają przy tym przyjazną atmosferę. U nas możesz mieć pewność, że Twoje dziecko nie będzie bało się lekarza!

Gabinet pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej.

Gabinet zabiegowy czynny jest codziennie w godzinach 8.00-18.00.

Punkt szczepień jest czynny we wtorki i środy w godzinach 8.00-9.30, w czwartki 15.00-16.00.

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych we wtorki i czwartki 7.30 – 9.30.


Najbliższa nocna, świąteczna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska jest świadczona przez:
– Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13, tel.: 32 262 32 71.


Cennik wydawania kopii i odpisów dokumentacji medycznej:

1 strona wyciągu albo odpisu: 9,86 zł

1 strona kopii albo wydruku: 0,35 zł

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych: 1,97 zł

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
2) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu,
kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w
formie odwzorowania cyfrowego (skanu) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
pobiera opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji
medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy
w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób.

Opłata za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej ?za zgodność
z oryginałem? jest równa opłacie jak za wykonanie kopii lub wydruku.

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dz.U.2019.1127 j.t. ze zm.